22.03.2023

Janson Bridging slaat samen met u een brug richting duurzaamheid

Al geruime tijd zet Janson Bridging zich in voor circulariteit en duurzaamheid, in lijn met de doelstellingen van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (TCB). Nederland streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn en Janson Bridging draagt hieraan bij door bruggen zo circulair mogelijk te ontwerpen, produceren, monteren, demonteren en onderhouden. En hoewel de TCB belangrijke richtlijnen biedt, vindt Janson Bridging het van groot belang om op innovatieve manieren ervoor te zorgen dat (tijdelijke bruggen) zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden. Deze zienswijze is terug te zien in elke levensfase van onze bruggen:

Ontwerp
Bij het ontwerpen van nieuwe brugsystemen ligt de focus op efficiëntie, hergebruik, recycling en het voldoen aan Europese eisen. De “Janson” bruggen dienen zowel sterk als licht te zijn, om transport eenvoudiger en duurzamer te laten verlopen. Daarnaast vinden wij snelle montage en demontage zeer belangrijk, niet alleen omdat dit tijd en geld bespaart, maar ook omdat hierdoor bijvoorbeeld grote telekranen minder lang gebruikt hoeven te worden, wat uitstoot vermindert. Ook is tijdens de ontwerpfase extra aandacht op het ontwerpen om de “Janson” bruggen eenvoudiger te kunnen inspecteren en repareren. Hierdoor wordt de levensduur aanzienlijk verlengt.

Productie
Tijdens het productieproces wordt gestreefd naar lokale productie van modulaire onderdelen om transport te minimaliseren en uitstoot te beperken. Dat wil zeggen dat een brug die bijvoorbeeld gebruikt gaat worden in Zuid-Azië, ook zo veel mogelijk, daar geproduceerd wordt. Overigens maakt de productielocatie niets uit voor het ontwerp of kwaliteit omdat deze zijn geborgd in het hele proces.

Installatie
Bij de montage en demontage van de bruggen wordt gebruik gemaakt van elektrische gereedschappen, wat de uitstoot van compressoren en lasaggregaten tot een minimum beperkt. Ook is er extra aandacht voor de transportvormen en toe te passen materieel. De brugoplossingen worden zo veel mogelijk voorbereid in onze werkplaats om vervolgens in zo groot mogelijke stukken te vervoeren waardoor er zijn minder transporten nodig zijn. Er wordt altijd gezocht naar een methode om zo efficiënt mogelijk te werken met minimale milieubelasting.

De tijdelijke bruggen van Janson Bridging worden gemonteerd met bouten, moeren en ringen. Hierdoor kan in de demontagefase de brugconfiguratie eenvoudig, volledig en schadevrij gedemonteerd worden. Hierdoor is al het brugmaterieel volledig herinzetbaar!

Verhuur
In het verhuurmodel staat hergebruik van brugelementen centraal. Gedemonteerde bruggen worden geïnspecteerd en zo nodig gerepareerd en onderhouden. Hierdoor is het Janson materiaal altijd gereed voor hergebruik. Omdat er in dit proces minimaal onderdelen vervangen moeten worden zijn de tijdelijke Janson bruggen voor meer dan 95% te hergebruiken.

Recycle
Als hergebruik van de verhuurde bruggen op geen enkele manier meer mogelijk is kunnen de onderdelen als schroot aan de schroothandel worden aangeboden. Een gerenommeerd staal productiebedrijf in Europa, waar Janson Bridging zijn nieuwe staal weer afneemt, gebruikt in zijn smelterijen 100% schroot om weer nieuw staal te maken. Zo is de cirkel weer rond.

Hoe kan een opdrachtgever zijn circulaire bijdrage leveren?
Wilt u ook een bijdrage leveren om de CO2-impact te beperken en om te streven naar hergebruik?
Wellicht zou de vraagstelling aan de markt dan meer gericht moeten zijn op reeds bestaande assets. Het ontwerp van een nieuw project zou meer gericht moeten zijn op herwinbaarheid, zowel van de tijdelijke als de nieuw te bouwen onderdelen en er zou een duidelijke keuze gemaakt moeten worden voor materialen die recyclebaar of herbruikbaar zijn. Combineer dit met de modulaire gedachte en laat standaardisatie leidend zijn in het ontwerp. Deze uitgangspunten zouden de eerste stappen kunnen zijn naar circulariteit en minder belasting voor het milieu.

Kijk voor meer inspiratie ook eens op

www.Bruggenbank.nl

www.platformcb23.nl

www.IFDindeGWW.nl

 

Deel op: